Telefonisch bereikbaar op 035-76 000 50

Het nieuwe Winkelcentrum

Wat houdt het winkelcentrum van de toekomst precies in? Kan dat in het algemeen ingevuld worden? Dat is toch voor ieder dorp, stad en streek anders? 

Wilt u ook binnen uw gemeente een toekomstbestendig centrum?

Met de landelijke trends en ontwikkelingen in de hand maakt De RetailAcademie zich sterk winkelgebieden in alle Gemeenten in Nederland toekomstbestendig te maken. In samenwerking met alle betrokken stakeholders zoals vastgoedeigenaren, ondernemers en de plaatselijk gemeente pakken we de winkelgebieden aan en maken deze klaar voor de toekomst.

Hoe doen we dit? Voor Het nieuwe Winkelcentrum hebben we het volgende stappenplan ontwikkeld:

1: Analyse & Aanbevelingen

Hoe staat het met de klantbeleving, de leegstand, staat van onderhoud van de panden? Deze en meer van dergelijke vragen komen in de analyse aan bod. Wat zegt dit over de (nabije) toekomst van het winkelgebied?

2: Participatie & Actie

Zonder inbreng van alle betrokken partijen is draagvlak moeilijk te bereiken. Iedere stakeholder moet zijn/haar stukje in het actieplan omarmen en daar ook mee aan de slag willen. Door in samenspraak een actieplan op te zetten, wordt met algemeen gedragen plan gewerkt aan de toekomst.

3: Plan & Rapport

Plannen komen in deze fase tot leven. Wat is besproken? Hoe kunnen we dit op korte en lange termijn omzetten in concrete acties?
Iedere stakeholder kan nu aan de slag om het plan in de praktijk te gaan brengen. Het eindrapport is een reminder voor alle betrokkenen.

Filosofie

Ieder centrum is uniek, net als de bewoner van de gemeente. Welk karakter heeft uw centrum en welke Unique Selling Points, heeft het centrum te bieden? Bovenal, komt dit voldoende uit de verf en wat is er voor nodig om het winkelcentrum nóg completer te krijgen?

De RetailAcademie gelooft in ieder centrum en de unieke kwaliteiten van de ondernemers die er actief zijn. We gaan kijken naar het concept wat bij uw kern past en gaan kijken hoe we in samenwerking met alle stakeholders aan de toekomst kunnen werken.

Waarom de RetailAcademie

Uw centrum verdient een partner die wil werken aan een panklare oplossing. Juist dat is waar we ons sterk voor willen maken. We gaan door totdat we het gewenste resultaat bereikt hebben. Met consultants die elk hun eigen expertise hebben, kunnen we ingaan op meerdere aspecten dan alleen één onderdeel van het centrum.

Uw gemeente mag ons dus uitdagen op ieder werkgebied. We gaan graag voor een totaal oplossing. Dat is onze missie!

“Try not to be an initiative of success, but rather try to be a initiative of value...”

― Retailquotes

Facts & Figures

Welkom bij de RetailAcademie voor Gemeenten in Nederland. We helpen graag voorwaarts met onze onderzoeken. Enkele cijfers die nu actueel zijn. 

Ondernemingen

Binnensteden

Onderzoekers